Ako zvládať vedľajšie účinky antidepresív, ktoré vplývajú na sexualitu
Uncategorized

Ako zvládať vedľajšie účinky antidepresív, ktoré vplývajú na sexualitu?

Antidepresíva a ich vedľajšie účinky na sexualitu

Užívatelia antidepresív sa najviac sťažujú práve na ich vedľajšie účinky spojené so sexualitou. Podľa amerického Ministerstva zdravotníctva postihuje klinická depresia každého piateho dospelého človeka v USA. Depresia sa vyskytuje u oboch pohlaví rovnako a ovplyvňujú sexualitu tak žien, ako aj mužov. Avšak pochopenie účinkov jednotlivých liekov vám môže pomôcť zvládnuť aj ich vedľajšie účinky.

Ktoré lieky spôsobujú sexuálne vedľajšie účinky?

Vedľajšie účinky spojené so sexualitou sa u antidepresív vyskytujú vo všeobecnosti bežne, ale niektoré lieky spôsobujú silnejšie vedľajšie účinky ako iné. Najproblematickejšie sú nasledujúce antidepresíva:

  • citalopram (Celexa)
  • duloxetín (Cymbalta)
  • escitalopram (Lexapro)
  • paroxetín (Paxil and Paxil CR)
  • fluoxetín (Prozac)
  • sertralín (Zoloft)

Trochu menšie riziko sexuálnych vedľajších účinkov je u liekov buproprion (Wellbutrin) a mirtazipín (Remeron). Je ale dôležité pochopiť, že každé antidepresívum môže spôsobiť sexuálne problémy.

Prečo antidepresíva spôsobujú sexuálne vedľajšie účinky?

Väčšina antidepresív na predpis sú súčasťou skupiny liekov nazývaných SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu). U človeka, u ktorého sa zvýšia hladiny serotonínu, nastáva pocit pokoja a strata úzkosti.

Avšak ten istý zmysel pokoja a stability môže znížiť i libido. Zabraňuje tomu, aby hormóny, ktoré spôsobujú, že naše telo reaguje na sexuálne podnety, vyslali túto správu do mozgu. Jednoducho povedané, antidepresíva znižujú našu chuť na sex.

Sexuálne vedľajšie účinky u žien

Hladiny serotonínu v tele sú vďaka antidepresívam stabilizované. U žien, ktoré užívajú SSRI, sa môže objaviť oneskorená vlhkosť, ako aj oneskorený alebo zablokovaný orgazmus. Vo všeobecnosti sa u žien môže tiež vyskytnúť nedostatočná túžba po sexe. Ak užívate antidepresíva a zároveň chcete otehotnieť, porozprávajte sa so svojím lekárom. U niektorých antidepresív sa totiž preukázalo, že spôsobujú vrodené vady. Blog o erekcii.

Sexuálne vedľajšie účinky u mužov

I muži sú ovplyvnení stabilizáciou serotonínu vďaka účinkom SSRI. Bežnými vedľajšími účinkami u mužov je znížené libido a ťažkosti s dosiahnutím erekcie. Niektorí muži majú tiež problém erekciu udržať. Niektorí muži užívajúci antidepresíva tiež hlásili oneskorený alebo zablokovaný orgazmus. Niektoré lieky, ako Celexa, môžu tiež spôsobiť, že sa množstvo spermií v ejakuláte bude blížiť takmer k nule.

Sexuálne vedľajšie účinky u oboch pohlaví

Nasledujúce vedľajšie účinky sa objavujú u mužov aj žien:

  • priberanie
  • nevoľnosť
  • závraty
  • pocity nevoľnosti

Každá osoba reaguje na vedľajšie účinky iným spôsobom. Ale u mnohých ľudí môžu tieto dodatočné emocionálne a fyzické účinky spôsobiť menšiu túžbu po sexe.

Najmä zvýšenie telesnej hmotnosti môže viesť k pocitu menejcennosti, čo vedie k zníženiu libida. Je dôležité odhaliť, či sú antidepresíva priamou príčinou nedostatku túžby po sexe, alebo je v hre iný problém.

Niekedy len sledovanie svojej hmotnosti a častejšie cvičenie vám môže dodať viac energie a vzbudiť túžbu po sexe.

Zvládanie sexuálnych vedľajších účinkov antidepresív

Prispôsobte dávkovanie

Antidepresíva ovplyvňujú vašu chuť na sex prakticky pri akejkoľvek dávke. Zdá sa však, že vyššie dávkovanie zvyšuje riziko sexuálnych vedľajších účinkov. Ak ich začínate pociťovať, požiadajte svojho lekára o zmenu dávkovania. Nikdy neupravujte dávkovanie sami bez konzultácie s odborníkom.

Tu je dôležité poznamenať, že ak znížite dávkovanie, pravdepodobne budete musieť byť niekoľko týždňov starostlivo sledovaní. Bez konzultácie s lekárom nikdy neprestávajte užívať antidepresíva.

Zvážte správne načasovanie

Správne načasovanie v súvislosti so sexom je veľmi dôležité. Platí to najmä v prípadoch, že vaše lieky spôsobujú zníženie libida.

Ak užívate antidepresíva raz denne, svoj problém vyriešite jednoducho tým, že liek užijete v čase, kedy bežne máte sexuálne aktivity už za sebou. Nevýhodou tejto metódy je, že sa sex stáva menej spontánnym.

Prehodnoťte predpísané lieky

Ak vám nepomôže zmena dávkovania, ani správne načasovanie, nevzdávajte sa. Váš lekár vám môže navrhnúť prejsť na liek, u ktorého sa sexuálne vedľajšie účinky vyskytujú menej často. Takisto môže predpísať i ďalšie lieky na doplnenie vášho súčasného režimu.

U mužov to môžu byť lieky na erektilnú dysfunkciu, ktoré im pomáhajú dosiahnuť erekciu. Niektoré ženy zas môžu mať osoh z pridania antidepresíva nazývaného bupropiondo svojho liečebného režimu.

Vytvorte si časovú os

Jedným z najjednoduchších riešení na sexuálnu dysfunkciu je len sedieť a pozorovať, či sa sexuálne vedľajšie účinky časom ustupujú. Vo všeobecnosti to môže trvať týždne i mesiace, kým tieto účinky celkom nezmiznú. Preto pri zvládaní týchto účinkov je potrebná trpezlivosť. Vaše telo potrebuje čas na to, aby sa antidepresívam prispôsobilo.

To isté platí pre situácie, keď zmeníte dávkovanie alebo prejdete na iný liek. Spolu s lekárom si vytvorte svoju časovú os. Budete musieť s ním spolupracovať, aby ste správne určili, či sa vedľajšie účinky zlepšili alebo nie.

Hovorte so svojím partnerom

Pre niektorých ľudí môžu byť sexuálne vedľajšie účinky spôsobené antidepresívami neznesiteľné. Takíto pacienti sa potom vzdávajú svojich liekov v dobrej viere, že im to zlepší sexuálny život.

Avšak je dôležité mať na pamäti, že každý človek reaguje na antidepresíva rozlične. Ak sa vzdáte liekov na depresiu, tak je možné, že sa depresia jednoducho vráti. Ak už chcete podstúpiť akýkoľvek krok, porozprávajte sa vždy so svojím partnerom. Spolu hľadajte riešenia, ktoré pomôže vášmu psychickému stavu, ako aj vašim spoločným sexuálnym potrebám.

Sexuálne vedľajšie účinky antidepresív sa vyskytujú mimoriadne bežne. Preto sa nehanbite o svojom stave hovoriť s lekárom. Spolu môžete nájsť riešenia. Jedným z riešení sú aj tabletky na erekciu.